ReAttach Opleiding

 

Welkom op de website van ReAttach Academy. Wij bieden geaccrediteerde ReAttach Basis Opleidingen en Specialisatie Modules aan voor professionals met minimaal een afgeronde HBO-vooropleiding die werkzaam zijn binnen de volgende domeinen: 

Eerstelijns Psychologische Zorg
Basis- en Specialistische GGZ
Relatie en Gezinstherapie
Psychotherapie
Jeugdzorgwerkers
Het Sociale Domein
Praktijkondersteuners 

Zorg voor LVB, VB, MVB
Neurorevalidatie
Psychogeriatrie
Fysiotherapie
Ergotherapie
Logopedie
Cesartherapie

Organisatie Management
Human Resources
Coaching


ReAttach Academy Registratie
Studenten en therapeuten worden geregistreerd bij ReAttach Academy.
De kwaliteit van de opleiding wordt geborgd door Stichting ReAttach Therapy International. Op de website http://reattachregister.org vindt u het overzicht van alle geregistreerde studenten en therapeuten. 

Certificaat van Deelname en ReAttach Diploma
Na het volledig doorlopen van de cursusdagen (100% deelname) wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Registratie als therapeut en het ReAttach diploma zijn voorbehouden aan cursisten die zowel het theoretisch examen (een online toets) als het praktisch examen (treatment integrity check) goed afronden. Bij het praktisch examen wordt de voortgang van minimaal 5 cliënten geëvalueerd en verwachten wij van u een reflectie op uw handelen als ReAttach therapeut in opleiding. Bij de beoordeling van uw examen zijn uw opleider, ReAttach Academy en Stichting ReAttach Therapy International betrokken. Als het u niet lukt om direct aan de eisen van het diploma te voldoen, kunt u bijscholing en een herexamen aanvragen via uw opleider. 
Als u het ReAttach Diploma heeft behaald, bent u gekwalificeerd als ReAttach Therapeut en wordt u opgenomen in het ReAttach Kwaliteitsregister. Dit register 
wordt bijgehouden om transparant te maken welke professionals daadwerkelijk onze opleiding goed hebben afgerond. ReAttach therapeuten die de Specialisatie Module hebben gevolgd staan in het kwaliteitsregister vermeld als Specialist. Zo lang u nog in opleiding bent staat u geregistreerd als ReAttach therapeut in opleiding. Therapeuten die alle specialisatie- en verdiepingsmodules hebben afgerond worden geregistreerd als Master ReAttach Therapeut. Voor ReAttach Opleiders is een trainersopleiding ontwikkeld. Alleen geregistreerde en gekwalificeerde ReAttach therapeuten worden erkend door Stichting ReAttach Therapy International en mogen zich ReAttach therapeut noemen (merknaamregistratie).

Studiebelasting ReAttach Basis Opleiding
U wordt verwacht 100% aanwezig te zijn bij de 3-daagse basisopleiding.
Ook verwachten wij dat u ruim 100 pagina's vakliteratuur bestudeert en een theoretische toets maakt. De totale studiebelasting inclusief de literatuurstudie schatten wij voor een cursist met een HBO-vooropleiding op 112 uur. 
 

Online inschrijfformulier

Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven en door online (aan)betaling verzekeren van een opleidingsplaats. De kosten voor basisopleiding zijn €1495, voor de specialisatiemodule €495 en voor de verdiepingsmodules €375. Onze opleidingen zijn inclusief lunch en alle opleidingsmaterialen. Voor groepsaanmeldingen zijn de tarieven vanaf 2 personen voordeliger.

 

Met vriendelijke groeten,

 

ReAttach Academy

 

event management
 event management