ReAttach Opleiding

Eerste opleidingsdag:

U krijgt informatie over de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van de orthopedagogische ReAttach interventie. Vervolgens worden de technische vaardigheden van de methodiek geoefend en geautomatiseerd. U leert een sociaal cognitieve training gericht op het versterken van affectief mentaliseren onder optimale alertheid en Multiple Sensory Processing:
 

U leert het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen bij kinderen en volwassenen te optimaliseren met een techniek die zowel lichaamsgerichte als psychologische elementen bevat. Vervolgens wordt u getraind in het geven van een sociaal cognitieve training die  helpt om informatie beter te ordenen.
 

Tweede opleidingsdag:

Het tweede gedeelte van het ReAttach Protocol betreft Cognitive Bias Modification, pro-actieve coping en het activeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden:
 

U krijgt de tools om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan. U leert vanuit de zone van de naaste ontwikkeling doelen te formuleren die ingezet kunnen worden om ontwikkeling te optimaliseren. Daarnaast wordt u getraind in het activeren van het vermogen om problemen actief aan te pakken en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.
 

Derde opleidingsdag:

ReAttach als een systemische interventie gebruiken als aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied. De vaardigheden worden geautomatiseerd en u leert bewust bekwaam ReAttach toe te passen:
 

ReAttach is een gezinsinterventie als u werkt met Kinderen en Jeugdigen. Bij volwassenen is het verstandig partners of mantelzorgers te betrekken. De derde dag leert u hoe u ReAttach in kunt passen in uw huidige werkwijze en kunt combineren met andere methoden waar u gebruik van maakt
 

Prijzen
De opleiding kost €1495,- inclusief BTW materiaal, lunch, registratie en diploma.
U kunt per Ideal het totale bedrag ineens voldoen, of er voor kiezen door middel van een bankoverschrijving bij inschrijving de registratiekosten van €200,- te voldoen. In beide gevallen ontvangt u automatisch een factuur.

Annuleringsvoorwaarden: mocht u onverhoopt niet aan de opleiding kunnen deelnemen dan worden in overleg met u andere opleidingsdata aangeboden. Wanneer een opleider uitvalt dan zorgen wij voor een vervangende opleider of wanneer dit niet mogelijk is voor andere opleidingsdata. Bij wijzigingen kunt u het best contact opnemen via info@reattachopleiding.nl.
 

 

symposiumregistratie
 symposiumregistratie