ReAttach Basis Opleiding

De ReAttach Basisopleiding wordt gegeven in 3 opeenvolgende dagen.

Eerste opleidingsdag:

U krijgt informatie over de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van de orthopedagogische ReAttach interventie. Vervolgens worden de technische vaardigheden van de methodiek geoefend en geautomatiseerd. U leert een sociaal cognitieve training gericht op het versterken van affectief mentaliseren onder optimale alertheid en Multiple Sensory Processing:
 

U leert het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen bij kinderen en volwassenen te optimaliseren met een techniek die zowel lichaamsgerichte als psychologische elementen bevat. Vervolgens wordt u getraind in het geven van een sociaal cognitieve training die  helpt om informatie beter te ordenen.
 

Tweede opleidingsdag:

Het tweede gedeelte van het ReAttach Protocol betreft Cognitive Bias Modification, pro-actieve coping en het activeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden:
 

U krijgt de tools om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan. U leert vanuit de zone van de naaste ontwikkeling doelen te formuleren die ingezet kunnen worden om ontwikkeling te optimaliseren. Daarnaast wordt u getraind in het activeren van het vermogen om problemen actief aan te pakken en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.
 

Derde opleidingsdag:

ReAttach als een systemische interventie gebruiken als aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied. De vaardigheden worden geautomatiseerd en u leert bewust bekwaam ReAttach toe te passen:
 

ReAttach is een gezinsinterventie als u werkt met Kinderen en Jeugdigen. Bij volwassenen is het verstandig partners of mantelzorgers te betrekken. De derde dag leert u hoe u ReAttach in kunt passen in uw huidige werkwijze en kunt combineren met andere methoden waar u gebruik van maakt
 

Tarieven
De opleiding kost €1495,- inclusief materiaal, lunch, registratie en diploma.
Als u zich inschrijft  bij ReAttach Academy krijgt u een totaalfactuur.
Wanneer u zich inschrijft  bij een van onze trainers, factureert ReAttach Academy u de registratiekosten van €200,-. Uw opleider zal u dan een separate factuur sturen voor het resterende bedrag van €1295,- . De registratiefactuur dient voor de aanvang van uw opleiding te zijn voldaan. 

Korting
Het is aantrekkelijk om een groepsaanmelding  te doen. 
Cursist 1 betaalt het volledige opleidingsbedrag. Het tarief voor cursist 2  t/m 6 is  verlaagd naar €1395,-  en voor cursist 7 t/m 12 naar  
€1350,-. Bij ReAttach Academy kunnen maximaal 18 cursisten opgeleid worden door meerdere trainers. 
Betaling
U kunt uw factuur ofwel online voldoen, of  kiezen voor een bankoverschrijving. Als u uw keuze wilt wijzigen nadat u al op Ideal of factuur heeft gedrukt, zult u zich opnieuw moeten inschrijven. Het aanmeldsysteem kan die wijziging niet zelf doorvoeren.  In dat geval wordt de registratie door het systeem ongedaan gemaakt. 
Uw factuur
U ontvangt altijd automatisch een factuur via de email, ook bij online betaling.  Onze ervaring is dat dit enkele minuten kan duren. Mocht uw registratie vragen of problemen opleveren, neemt u dan contact op met info@reattachopleiding.nl of belt u naar 045-5112171 voor support.

Annulering
Na uw inschrijving heeft u 2 weken bedenktijd. In deze periode kunt u kosteloos uw inschrijving annuleren. Als u uw inschrijving al betaald heeft en u zich binnen 2 weken bedenkt, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. De termijn waarbinnen het inschrijvingsgeld op uw rekening wordt teruggestort is 2 tot 4 weken. 
Mocht u na deze termijn onverhoopt niet aan de opleiding kunnen deelnemen dan worden in overleg met u andere opleidingsdata aangeboden. U kunt in dit geval een keuze maken uit alle opleidingsdata van het komende jaar. 

Opleiding verzetten
Annulering door de opleider

Wanneer er onverhoopt een opleider uitvalt, zorgt ReAttach Academy voor een vervangende opleider en/of voor andere opleidingsdata. U kunt in dit geval een keuze maken uit alle opleidingsdata van het komende jaar. 
Onvoldoende aanmeldingen
Als het aantal aangemelde cursisten voor een opleidingsdatum te gering is om een
goede opleiding te kunnen geven, behoudt de opleider zich het recht voor om de opleiding
te verzetten naar een andere datum. U kunt in dit geval een keuze maken uit alle opleidingsdata van het komende jaar. 

Wijzigen van de opleidingsdata na inschrijving
Mocht u de opleidingsdata na inschrijving nog willen wijzigen, dan kunt u het best contact opnemen via info@reattachopleiding.nl.  In de meeste gevallen is dit geen enkel probleem als u dit op tijd aangeeft. U kunt ook bellen naar ReAttach Academy: 045-5112171.

 


 

 

event management
 event management