Programma Basis Opleiding
 

Eerste opleidingsdag:
U krijgt informatie over de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van de orthopedagogische ReAttach interventie. Vervolgens worden de technische vaardigheden van de methodiek geoefend en geautomatiseerd. U oefent het eerste gedeelte van het ReAttach protocol: een sociaal cognitieve training gericht op het versterken van affect regulatie onder optimale alertheid en Multiple Sensory Processing:
 
U leert het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen bij kinderen en volwassenen te optimaliseren met een techniek die zowel lichaamsgerichte als psychologische elementen bevat. Vervolgens wordt u getraind in het geven van een sociaal cognitieve training die  helpt om informatie beter te ordenen.
 
Tweede opleidingsdag:
Het tweede gedeelte van het ReAttach Protocol betreft Cognitive Bias Modification, pro-actieve coping en het activeren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden:
 
U krijgt de tools om kinderen en volwassenen te helpen zichzelf en anderen te accepteren en positiever in het leven te staan. U leert vanuit de zone van de naaste ontwikkeling doelen te formuleren die ingezet kunnen worden om ontwikkeling te optimaliseren. Daarnaast wordt u getraind in het activeren van het vermogen om problemen actief aan te pakken en te groeien in persoonlijke ontwikkeling.
 
Derde opleidingsdag:
ReAttach als een systemische interventie gebruiken als aanvullende expertise binnen uw eigen vakgebied. De vaardigheden worden geautomatiseerd en u leert bewust bekwaam ReAttach toe te passen:
 
ReAttach is een gezinsinterventie als u werkt met Kinderen en Jeugdigen. Bij volwassenen is het verstandig partners of mantelzorgers te betrekken. De derde dag leert u hoe u ReAttach in kunt passen in uw huidige werkwijze en kunt combineren met andere methoden waar u gebruik van maakt
 

 


 

 

eventbrite voor zakelijke evenemen
 eventbrite voor zakelijke evenemen