ReAttach

Als praten niet helpt...

 

 

ReAttach een trans-diagnostische multimodale interventie

ReAttach is een orthopedagogische interventie pur sang: gericht op het optimaliseren van ontwikkeling. ReAttach wordt steeds vaker ingezet bij een breed scala aan psychische en/of psychosomatische klachten omdat het een toegankelijke, milde, kosten-effectieve interventie is.
Er zijn 
gemiddeld 5 sessies nodig om psychische klachten sterk te verminderen en persoonlijke leerdoelen te bereiken. ReAttach bevat een lichamelijke component (activeren van multiple sensory processing), een sociaal cognitieve training, een systemische component, actief leren en het bevorderen van pro-actieve coping. In die zin is ReAttach multi-modaal en vereist multi-tasking van de therapeut.

Vooral voor complexe doelgroepen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, autisme, neurorevalidatie, chronische pijn of chronische post-traumatische stress kunt u in korte tijd een enorm verschil maken door ReAttach toe voegen aan uw professionele repertoire. 
Top-Sport coaches zetten ReAttach in om de sportieve prestaties te verbeteren, herstel te bevorderen en door motor imagery te kunnen excelleren.

Autisme: ReAttach makes sense!

ReAttach verandert de klinische presentatie bij mensen met autisme door het activeren van betekenisverlening in samenhang. Volwassenen met autisme ontgroeien hierdoor hun diagnose en bij kinderen met autisme zien we dat zij ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes in gaan halen. De gefragmenteerde informatieverwerking, verantwoordelijk voor problemen met overzicht, maakt plaats voor inzicht, overzicht, zelfbewustzijn, zelfregulatie en autonomie. 

 

 

 


ReAttach een kortdurende
schema-therapie

ReAttach  start met een sociaal cognitieve training, gebaseerd op het volgende conceptualisatie model:

 

 

Er is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ReAttach, gemeten met de YSQ3 (de schema-vragenlijst van Young). De resultaten zijn veelbelovend en het artikel is gepubliceerd in Clinical Neuropsychiatry: ReAttach a new schema therapy for adults and children? part I adults. Het artikel werd beloond met de Clinical Neuropsychiatry Award 2015. 
De theoretische onderbouwing en een beschouwing over de plaats die ReAttach inneemt binnen het huidige aanbod van psychotherapie zijn gepubliceerd in het E-book "Autism is there a place for ReAttach therapy?". U kunt dit boek via deze website gratis downloaden.

Wat ReAttach kan doen voor autisme


ReAttach voor mensen met een verstandelijke beperking

ReAttach is dusdanig opgebouwd dat de interventie kan worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de client. Dit maakt de methode toegankelijk  voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking.  

 

Eenvoudig: basis

ReAttach  is eenvoudig complex: er is een 3-daagse praktische training voor nodig om de basisvaardigheden aan te leren.  Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich bij de ReAttach Academy specialiseren in het werken met clienten met complexe ontwikkelingsvragen: autisme, neurorevalidatie, VG-sector lage niveaus, psychogeriatrie.

 

ReAttach versterkt andere behandelmethodieken, doordat de leervoorwaarden verbeterd worden.

 

Complex: specialisatie 

De impact voor clienten met ontwikkelingsstoornissen is enorm. Hiaten in ontwikkeling kunnen worden opgevuld door vaardigheden te activeren:

- Multiple Sensory Processing
- Concept vorming
- Contact leggen en onderhouden
- Spontane spraak
- Differentiatie tussen 'ik' en 'de ander'
- Voorstellingsvermogen, anticiperen
- Gedrag- en emotieregulatie
- Zelfreflectie, zelfverantwoordelijkheid
- Probleem oplossend vermogen


Om te leren werken met mensen complexe ontwikkelingsproblematiek (autisme, neuro-revalidatie) is na de 3-daagse basisopleiding specialisatie nodig. De specialisatie module kan
direct na de basisopleiding worden aangevraagd.

ReAttach is een methodiek die de leervoorwaarden verbetert en goed te combineren is met andere behandelmethodieken, zoals psychologische begeleiding, logopedie, beweging, spiegeltraining, psychotherapie.

 

ReAttach en FNS


Evidence

Het protocol is beschreven in het Nederlands en het eerste praktijk gestuurd onderzoek over de toepassing bij volwassenen is beloond met de Clinical Neuropsychiatry Award. Er zijn 3 artikelen gepubliceerd over de effectiviteit van ReAttach bij volwassenen, bij kinderen en bij autisme in Clinical Neuropsychiatry.

Wetenschappelijk onderzoek

In 2020 wordt het  2e ReAttach Congres georganiseerd in Skopje Macedonia en gehost door de Macedonian Scientific Society for Autism. Meer informatie over de organisatie, wetenschappelijke commissie en het programma vindt u op http://reattachconference.org
ReAttach Academy biedt Academic Internships in samenwerking met verschillende universiteiten. De resultaten van lopende onderzoeksprojecten zullen op dit congres worden gepresenteerd. 

Wetenschappelijk tijdschrift

Stichting ReAttach Therapy International is uitgever van een eigen wetenschappelijk tijdschrift waarin onder leiding van Prof. Dr. Vladimir Trajkovski peer-reviewed gepubliceerd kan worden: Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. Dit onafhankelijk platform, ondersteund door een internationale editorial board van professoren, biedt ruimte aan collega's om ervaringen rondom ReAttach en/of andere kennis open access te publiceren zonder publicatiekosten. Het Journal is opgenomen in databases zoals Google Scholar en Crossref.

De toepassing van ReAttach bij autisme is voor de 3e keer gepresenteerd op het World Autism Organisation Conference: November 2018 Houston Texas. U kunt het E-book "Autism is there a place for ReAttach Therapy?" op deze website gratis downloaden. 

 

Basis GGZ,  Specialistische GGZ,
VG-sector, Paramedici

Orthopedagogen, Psychologen, Psychiaters, Jeugdzorgwerkers, Verplegenden en Verzorgenden en Paramedici zijn enthousiast met ReAttach aan de slag gegaan.

 

Een persoonlijke ervaring

Personal Growth: excelleren TOP SPORT

Trainers en coaches gebruiken ReAttach als een methode om persoonlijke groei te activeren of te versnellen. De interventie wordt o.a. ingezet binnen de Organizational Management en Top-Sport. Module 8 (verdiepingsmodule) richt zich op performance en durven excelleren. 


 

 

symposiumregistratie
 symposiumregistratie