ReAttach

Als praten niet helpt...

 

 

ReAttach: een trans-diagnostische interventie om ontwikkeling te optimaliseren.

 

ReAttach is een orthopedagogische interventie pur sang: gericht op het optimaliseren van ontwikkeling. De methode bestaat uit een sociaal cognitieve training onder aandacht- en effectregulatie en meervoudige sensorische stimulatie vanuit de ReAttach therapeut.  ReAttach wordt ingezet bij een breed scala aan psychische en/of psychosomatische klachten omdat het een toegankelijke, milde en kosten-effectieve interventie is. Er zijn gemiddeld 5 sessies nodig om psychische klachten sterk te verminderen en/of persoonlijke leerdoelen te bereiken.

 

ReAttach sessie

 

Tijdens een ReAttach sessie  krijgt uw client denkopdrachten met als doel verschillende hersengebieden te activeren onder optimale verwerkingscondities. Uw client zal ervaren dat  het moeilijk is om op deze opdrachten te blijven focussen. Dat is voor een goed resultaat ook niet nodig. De client hoeft alleen maar te proberen om de denkopdrachten op te volgen omdat deze voornamelijk bedoeld zijn om sensorische informatieverwerking in samenhang, affectief mentaliseren en het associatief leervermogen te trainen. ReAttach is zowel voor volwassenen als kinderen een plezierige leerervaring. De positieve ontwikkeling die door middel van deze techniek wordt uitgelokt wordt geleidelijk zichtbaar tijdens het ReAttach traject dat gemiddeld 5 sessies van ongeveer 20 minuten duurt. 

 

ReAttach is voor iedereen!


Optimaliseren van ontwikkeling is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke groei. Top-Sport coaches zetten ReAttach bijvoorbeeld in om de sportieve prestaties te verbeteren, herstel te bevorderen en te kunnen excelleren. 

Bij complexe doelgroepen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, autisme, neurorevalidatie, chronische pijn of chronische post-traumatische stress kunt u in korte tijd een enorm verschil maken door ReAttach toe voegen aan uw professionele repertoire. 

ReAttach verandert de klinische presentatie bij mensen met autisme door het activeren van betekenisverlening in samenhang. Volwassenen met autisme ontgroeien hierdoor hun diagnose en bij kinderen met autisme zien we dat zij ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes in gaan halen. De gefragmenteerde informatieverwerking, verantwoordelijk voor problemen met overzicht, maakt plaats voor inzicht, overzicht, zelfbewustzijn, zelfregulatie en autonomie. 

 

Eenvoudig: basis

 

ReAttach  is eenvoudig complex: er is een 3-daagse praktische training voor nodig om de basisvaardigheden aan te leren.  Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich bij de ReAttach Academy specialiseren in het werken met clienten met complexe ontwikkelingsvragen: autisme, neurorevalidatie, VG-sector lage niveaus, psychogeriatrie.

 

ReAttach versterkt andere behandelmethodieken, doordat de leervoorwaarden verbeterd worden.

 

Complex: specialisatie 


Om te leren werken met mensen complexe ontwikkelingsproblematiek (autisme, neuro-revalidatie) is na de 3-daagse basisopleiding specialisatie nodig. De specialisatie module kan direct na de basisopleiding worden aangevraagd.

 

De integratie van ReAttach binnen 
het totale behandelaanbod 


ReAttach is een methodiek die de leervoorwaarden verbetert en goed te combineren is met andere behandelmethodieken, zoals psychologische begeleiding, logopedie, beweging, spiegeltraining, psychotherapie.

symposiumregistratie
 symposiumregistratie