ReAttach

Als praten niet helpt...

 

ReAttach is voor iedereen!


Optimaliseren van ontwikkeling is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke groei. Topsport coaches zetten ReAttach bijvoorbeeld in om de sportieve prestaties te verbeteren, herstel te bevorderen en te kunnen excelleren. 

Bij complexe doelgroepen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, autisme, neurorevalidatie, chronische pijn of chronische post-traumatische stress kunt u in korte tijd een enorm verschil maken door ReAttach toe voegen aan uw professionele repertoire. 

 

Dr. Ritu Chauhan geeft een Engelstalige uitleg over ReAttach.

 

ReAttach verandert de klinische presentatie bij mensen met autisme door het activeren van betekenisverlening in samenhang. Volwassenen met autisme ontgroeien hierdoor hun diagnose en bij kinderen met autisme zien we dat zij ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes in gaan halen. De gefragmenteerde informatieverwerking, verantwoordelijk voor problemen met overzicht, maakt plaats voor inzicht, overzicht, zelfbewustzijn, zelfregulatie en autonomie. 

 

Eenvoudig: basis

 

ReAttach is eenvoudig complex: er is een 3-daagse praktische training voor nodig om de basisvaardigheden aan te leren.  Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich bij de ReAttach Academy specialiseren in het werken met cliënten met complexe ontwikkelingsvragen: autisme, neurorevalidatie, VG-sector lage niveaus, psychogeriatrie.

 

 

ReAttach versterkt andere behandelmethodieken, doordat de leervoorwaarden verbeterd worden.

 

Complex: specialisatie 


Om te leren werken met mensen complexe ontwikkelingsproblematiek (autisme, neuro-revalidatie) is na de 3-daagse basisopleiding specialisatie nodig. De specialisatie module kan direct na de basisopleiding worden aangevraagd.

 

De integratie van ReAttach binnen 
het totale behandelaanbod 


ReAttach is een methodiek die de leervoorwaarden verbetert en goed te combineren is met andere behandelmethodieken, zoals psychologische begeleiding, logopedie, beweging, spiegeltraining, psychotherapie.

symposium organiseren
 symposium organiseren