ReAttach

Als praten niet helpt...

 

ReAttach is zowel een sociaal cognitieve training als een sensorische integratie training. 
Psychologische Behandeling 
ReAttach wordt als systemische interventie ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen met psychotrauma, effectregulatie stoornissen, hechtingsproblemen, psychosomatische klachten en ontwikkelingsstoornissen.
Persoonlijke Groei
Optimaliseren van ontwikkeling is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke groei. Topsport coaches zetten ReAttach bijvoorbeeld in om de sportieve prestaties te verbeteren, herstel te bevorderen en te kunnen excelleren. 
Complexe ontwikkelingsproblematiek
Bij complexe doelgroepen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, autisme, neurorevalidatie, chronische pijn of chronische post-traumatische stress kunt u in korte tijd een enorm verschil maken door ReAttach toe voegen aan uw professionele repertoire. 
Bij mensen met autisme verandert ReAttach de sociale communicatie en voor autisme kenmerkende interactie problemen door het activeren van betekenisverlening in samenhang. Volwassenen met autisme ontgroeien hierdoor hun diagnose en bij kinderen met autisme zien we dat zij ontwikkelingsachterstanden ten opzichte van leeftijdsgenootjes in gaan halen. De gefragmenteerde informatieverwerking die problemen met overzicht veroorzaakt, maakt plaats voor inzicht, overzicht, zelfbewustzijn, zelfregulatie en autonomie. 
Eenvoudig: ReAttach Basis Opleiding
ReAttach is eenvoudig complex: er is een 3-daagse praktische training voor nodig om de basisvaardigheden aan te leren.  Gediplomeerde ReAttach therapeuten kunnen zich bij de ReAttach Academy specialiseren in het werken met cliënten met complexe ontwikkelingsvragen: autisme, neurorevalidatie, VG-sector lage niveaus, psychogeriatrie
De kosten voor de basisopleiding zijn 1495 euro inclusief lunch, opleidingsmaterialen en diplomering.  De algemene voorwaarden kunt u hier inzien. Als u meer dan 2 personen wilt aanmelden kunt u beter een groepsaanmelding doen i.v.m. korting.
Complex: specialisatie 
Om te leren werken met mensen complexe ontwikkelingsproblematiek (autisme, neuro-revalidatie) is na de 3-daagse basisopleiding specialisatie nodig. De specialisatie modules kunnen direct na de basisopleiding worden aangevraagd.
De kosten voor de specialisatie module zijn 495 euro (voor 1 dag) en een verdiepingsmodule kost 395 euro per module (van 1 dag). De prijzen zijn inclusief lunch, opleidingsmaterialen en certificaat van deelname. 
De integratie van ReAttach binnen het totale behandelaanbod 
ReAttach is een methodiek die de leervoorwaarden verbetert en goed te combineren is met andere behandelmethodieken, zoals psychologische begeleiding, logopedie, beweging, spiegeltraining, psychotherapie.

 

eventbrite voor zakelijke evenemen
 eventbrite voor zakelijke evenemen